- fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft

Siri Søftestad

 

 

Boken gir en innføring i teoretisk kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og viser også hvordan man kan arbeide med barn som har vært utsatt for overgrep. Det er nær sammenheng mellom valg av teoretisk forståelse og praktisk handling, og forfatteren legger vekt på betydningen av tverretatlig samarbeid i møte med barna og deres familier.

Bestill boken HER.

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development