Siri Søftestad og Øivind Aschjem har skrevet en fagbok som dokumenterer vold og overgrep ved bruk av visuelle og litterære elementer, og som formidler praktisk informasjon og kunnskap om emnet. Boka består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg.


En av målsettingene er å inspirere studenter og fagfolk til å søke utvidet kunnskap og innsikt om hvordan man best kan se, møte, og bistå barn og unge som er utsatt for vold og overgrep.
«Hvis klær kunne fortelle» er rettet mot fagfolk som arbeider med barn og unge i for eksempel skole, barnehage, helseetat, barnevern eller politi. Den vil også egne seg for studenter som utdanner seg innen de samme yrkesgruppene. Boka kan dessuten benyttes som et verktøy i undervisnings- og opplysningsøyemed, både til barn, ungdom og voksne. Tips og ideer om hvordan dette kan gjøres i praksis er inkludert.

Les mer og bestill boka HER.

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development