reddesmå.no er ingen organisasjon, men et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på reddesmå.no, og ved å bruke sin stemme, sine ressurser og sin innflytelse til innsats for de redde barna.

Bakgrunn:

Tusenvis av barn bruker kreftene sine på å beskytte seg mot vold, overgrep og omsorgssvikt i egne hjem. De lever bemerkelsesverdig tause med sine katastrofehemmeligheter, men er ofte fryktelig redde. Verken privatpersoner, det offentlige hjelpe- og rettsapparat eller de statlige myndigheter har skaffet tilstrekkelig hjelp til de små, redde barna. De fleste får ikke nødvendig beskyttelse før de er påført betydelig skade, skader som ofte varer hele livet.

Hovedfokuset vårt er på de minste barna, fordi tidlig intervenering er viktig, og fordi disse barna på alle måter og i alle sammenhenger er de mest sårbare.

“Jeg lengter tilbake til den tida da jeg var liten og mamma var blid.”  Maung, 6 år

Siri Søftestad og Øivind Aschjem har skrevet en fagbok som dokumenterer vold og overgrep ved bruk av visuelle og litterære elementer, og som formidler praktisk informasjon og kunnskap om emnet. Boka består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg.

Om du hadde holdt hendene på veggene på utsiden av Asker Kirke ville de varmet deg! Hadde du blitt med inn hadde du opplevd en fantastisk kveld med sang og ord til ære for små barn som trenger vår beskyttelse.

I over 30 år har Øivind Aschjem lyttet til barns fortellinger om livene sine. Hva gjør at barn forteller? Hvordan må voksne være for at barn får tillit? Hva gjør vi når barnets fortellinger rører ved noe uavklart i vår egen historie?

 

 

       Gaver til reddesmå kan gis til konto 1503.31.28719

                                                                      ©2016 Reddesmå.no • Design/web: Figuru/Granrud Development